منیزیم به تعادل الکترولیتها ، متابولیسم طبیعی برای تولید انرژی ، تقویت سیستم عصبی ، سنتز طبیعی پروتئین ها ، حفاظت از استخوان ها و جلوگیری از پوکی استخوان کمک می کند.

استرس کالم از ترکیب عصاره گیاهی تشکیل شده است که این گیاهان برای بدن موثر می باشد و لازمه زندگی هستند و در فرآیند سوخت و ساز بدن موثر می باشند که خاصیت آرامبخشی و ضد اضطراب دارند.

0

بالا

X