فسفاتیدیل سرین ماده طبیعی است که باعث انعطاف پذیری غشای سلول ها می شود. در نتیجه سلول های عصبی می توانند به راحتی با هم ارتباط داشته باشند. همچنین سلول های مغزی را در مقابل آسیب رادیکال های آزاد حفظ می کند و تولید استیل کولین را تحریک می کند.

منیزیم جزء مواد معدنی ضروری بدن می باشد و در بسیاری از واکنش های بیوشیمیایی نقش ایفا میکند.منیزیم موجود در این فرآورده بصورت ترکیب شده با گلایسین میباشدکه جهت افزایش میزان جذب از روده کوچک بسیار مناسب است.

0

بالا

X