فسفاتیدیل سرین ماده طبیعی است که باعث انعطاف پذیری غشای سلول ها می شود. در نتیجه سلول های عصبی می توانند به راحتی با هم ارتباط داشته باشند. همچنین سلول های مغزی را در مقابل آسیب رادیکال های آزاد حفظ می کند و تولید استیل کولین را تحریک می کند.

0

بالا

X