منیزیم جزء مواد معدنی ضروری بدن می باشد و در بسیاری از واکنش های بیوشیمیایی نقش ایفا میکند.منیزیم موجود در این فرآورده بصورت ترکیب شده با گلایسین میباشدکه جهت افزایش میزان جذب از روده کوچک بسیار مناسب است.

منیزیم به تعادل الکترولیتها ، متابولیسم طبیعی برای تولید انرژی ، تقویت سیستم عصبی ، سنتز طبیعی پروتئین ها ، حفاظت از استخوان ها و جلوگیری از پوکی استخوان کمک می کند.

استرس کالم از ترکیب عصاره گیاهی تشکیل شده است که این گیاهان برای بدن موثر می باشد و لازمه زندگی هستند و در فرآیند سوخت و ساز بدن موثر می باشند که خاصیت آرامبخشی و ضد اضطراب دارند.

0

بالا

X