0

مواد مغذی و گیاهی برای درمان استرس:

فرسودگی آدرنال، عدم تعادل انتقال دهنده ی عصبی، اضطراب و خواب نا آرام

تحقیقات نشان می دهند که هنگام وجود استرس استفاده از سیستم های پزشکی به طور چشمگیری افزایش می یابد، از جمله ی این استرس ها می توان به عدم امنیت شغلی اشاره کرد.

استرس عامل بسیار از بیماری ها از جمله سردرد و بیماری قلبی است، و منجر به نواقص سیستم ایمنی در رابطه با مشکلات گوارشی می شود.

به نظر می رسد که از علل اصلی تحریک استرس افزایش تولید هورمونهای استرس و متعاقب آن کاهش کارکرد مصونیتی بدن می باشد که این امر به نوبه خود منجر به کاهش سلامتی می شود. روش های غیر دارویی پیشنهادات زیادی برای این بیماران دارند. تمرکز این مقاله بر استفاده از مواد مغذی و گیاهی به جهت تقویت ترشح غدد فوق کلیوی ، متعادل کردن انتقال دهنده های عصبی ، درمان اضطراب شدید و تقویت خواب آرام است.

ویژگی های ضد باکتریایی سیاهدانه؛

– یک گیاه دارویی استوایی رایج:

سیاهدانه( گل ساعت بدبو) یک درخت موی دارویی استوایی است. خواص ضد باکتریایی عصاره ی برگ و میوه ( الکل اتیلیک و استون) در برابر چهار باکتری بیماری زای انسانی با روش آگار غربال شدند،؛ این باکتری ها شامل سودوموناس پوتیدا، ویبریوکلرا، شیگلا فلیسنریو، استرپتوکوکوس پیوجنس بودند.

نتایج نشان دادند که در مقایسه با عصاره ی میوه ی گیاه سیاهدانه عصاره ی برگ این گیاه فعالیت قابل توجهی در برابر همه ی باکتری های بیماریزایی دارد. این تحقیق اثر درمانی  داروهای سنتی ( عصاره علفی و گیاهی) را در درمان بسیاری از بیماریها از جمله اسهال ، جهاز روده ای ، گلودرد، عفونتهای گوش، تب و بیماریهای پوستی تایید می کند.

درمان بیخوابی اولیه اثر سنبل الطیب و رازک؛

ارزیابی اثرات سنبل کوهی یا سنبل الطیب و رازک در درمان بیخوابی اولیه.

روشها: پایگاه های داده ی آمد( AMED) و مدلاین (MEDLINE) برای یافتن منابع اولیه و متون منتشر شده برین سالهای 1950 و 2009 جستجو شدند. کلمات کلیدی زیر استفاده شدند:

داروهای گیاهی، گیاه دارویی، گیاهی، سنبل الطیب دارویی، سنبل کوهی، هومولوس لوپوس، رازک، خواب و بیخوابی

مطالعاتی در رابطه با ارزیابی اثرات سنبل الطیب و رازک در بهبود بی خوابی اولیه در بزرگسالان گردآوری شد. شانزده تحقیق معیارهای مورد نظر را برآورده کردند. دوازده تای ادین تح قی قات این نتیجه رادر بر داشتند که استفاده از سنبل کوهی به تنهایی و ای ترکیب با رازک در بهبود برخی از پارامترهای خواب ( از جمله تاخیر در خواب و کیفیت خواب) موثر است.به هر حال لازم است که این نتایج به دقت تفسیر شوند چرا که تفاوت های قابل توجه و مهمی در طراحی بین تحقیقات وجود داشت.

نتیجه گیری:

بعلاوه قبل از استفاده از درمانهای گیاهی انجام آزمایش های تصادفی، دوسوکور، و آزمایش های کنترل شده ی بی اثر ضروری است تا بتوان این گیاهان را با اطمینان کامل برای درمان بیخوابی اولیه توصیه کرد.

نسخه برداری از فاکتور هسته ای کاپگا نشان دهنده مسیری است که نیاسین با استفاده از کاهش کنترل، ماننع از التهاب عروقی می شوند:

این تحقیق با هدف بررسی اثر نیاسین بر ضایبعات التهابی عروقی در بافت زنده یا محیط طبیعی و در محیط آزمایشگاهی و همچنین مطالعه ی مکانیسمهای تنظیم لیپیدی نیاسین انجام شد. در مطالعات انجام شده در محیط طبیعی آشکار شده در محیط طبیعی آشکار شد که نیاسین میزان فاکتورهای التهابی (IL-6 TNF-) را در پلاسما کاهش می دهد، قدرت و بروز پروتئین های CD68 و فاکتور هسته ای کاپپا را در دیواره ی شریانی متوقف کرده و موجب کاهش استرس اکسایشی در خوکچه های هندی می شود که با رژیم غذایی دارای چربی بالا تغذیه شده اند. بعلاوه در مطالعات آزمایشگاهی ثابت شد که نیاسین ترشح اینترلوکین 6 و فاکتور نکروز تومور آلفا را کاهش داده و مانع از بروز نسخه برداری فاکتور هسته ای کاپپا و پروتئین ناچ 1 در سلول های اندوتلیال سیاهرگ بطنی انسان که توسط لیپوپروتئین اکسیده با غلظت کم تحریک می شوند و کلان خوارهای THP-1  می شود. بعلاوه نیاسین در کاهش لیپوپروتئین اکسیده که موجب تحرک آپوپسیس  سلول های آندوتلیال سیاهرگ بطنی انسانی است نیز نقش دارد. همچنین نیاسین بطور قابل توجهی رسوب لیپید را در دیوار شریانی کاهش می دهد و مقادیر سلول لیپوپروتئین انسانی با غلظت بالا و آپوپتسیس آ را افزایش و تری گلیسیرین و سلول غیرلیپوپروتئینی انسانی با غلظت بالا را در پلاسما کاهش داد و کنترل مقدار ام آر ان آی موجود در کلسترول آلفا هیدروکسیلاس 7 آ یک را در کبد خوکچه های هندی افزایش داد.

این اطلاعات برای نخستین بار نشان می دهند که نیاسین مانع از التهاب عروقی در محیط آزمایشگاهی و طبیعی می شوند. نیاسین این کار را از طریق کاهش کنترل مسیر سیگنال دهی فاکتور هسته ای کاپپا انجام می دهد.بعلاوه نیاسین با استفاده از کنترل بالای فاکتورهای درگیر در فرآیند انتقال معکوس کلسترول، لیپید پلاسما را تعدیل می کند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0

بالا

X